Aktualności Dodano: 18 Maja 2018

Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2018

Data rozpoczęcia: 2018-05-18
Data zakonczenia:


Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2018

 

Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów ze szkół, placówek kulturalnych, stowarzyszeń, świetlic, warsztatów i innych.

 

Celem Przeglądu jest:

  • prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
  • ukazanie osób z niepełnosprawnością jako twórców kultury,
  • inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród zespołów,
  • wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami teatralnymi,
  • wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • integracja zespołów podczas przeglądu oraz towarzyszących mu imprez kulturalnych.

 

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie do dnia 23 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla) KARTY ZGŁOSZENIA oraz egzemplarza NAGRANIA prezentowanego przedstawienia na nośniku CD/DVD wraz z adnotacją autorską (tzn. autor scenariusza, autor adaptacji, inscenizacji czy reżyserii) na adres:

Kościański Ośrodek Kultury

ul. Adama Mickiewicza 11

64-000 Kościan

z dopiskiem:

 „Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2018”

 

Termin przeglądu: 18 maja 2018 r.

 

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE PONIŻEJ.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA PONIŻEJ.

Pliki do pobrania: