Aktualności Dodano: 20 marca 2018

Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2018

Data rozpoczęcia: 2018-05-18
Data zakonczenia: 2018-05-18


Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2018


TEATR  I  INTEGRACJA  I  EMOCJE

 

Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów ze szkół, placówek kulturalnych, stowarzyszeń, świetlic, warsztatów i innych.


Zespoły zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Integracyjnego Przeglądu Teatralnego Kościan 2018:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu - Spektakl ,,System Doskonały"
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu - Spektakl ,,Życie jest drogą. Przeżyj ją!"
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach - Spektakl ,,Enter"
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Turku - Spektakl ,,Słowik"
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebnicy - Spektakl ,,Na pokuszenie"
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Św. Mikołaja w Kole - Spektakl ,,Podróż"
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Michalinowie - Spektakl ,,Zaczarowane krzesiwo"
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Turku - Spektakl ,,Księżniczka na ziarnku grochu"

 

PROGRAM PRZEGLĄDU

 

 

 

Godz.

Instytucja delegująca/patronująca

Nazwa spektaklu

10:00

ROZPOCZĘCIE PRZEGLĄDU

10:05

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu

,,System Doskonały"

10:35

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

,,Życie jest drogą. Przeżyj ją!"

11:15

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach

,,Enter"

11:50

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Turku

,,Słowik"

12:20

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebnicy

,,Na pokuszenie"

12:45

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Św. Mikołaja w Kole

,,Podróż"

13:20

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie – występ pozakonkursowy

,,Wróżki”

14:00 – 15:00

PRZERWA OBIADOWA

15:20

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Michalinowie

,,Zaczarowane krzesiwo"

16:05

Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

,,Księżniczka na ziarnku grochu"

16:25 – 17:45

OBRADY JURY

18:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Celem Przeglądu jest:

 • prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
 • ukazanie osób z niepełnosprawnością jako twórców kultury,
 • inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród zespołów,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami teatralnymi,
 • wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • integracja zespołów podczas przeglądu oraz towarzyszących mu imprez kulturalnych.

 

Jury przeglądu:

Tadeusz Hofmański - filolog, poeta, animator teatralny

Aleksandra Kalczyńska -  absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Anna Hordecka

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie do dnia 23 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla) KARTY ZGŁOSZENIA oraz egzemplarza NAGRANIA prezentowanego przedstawienia na nośniku CD/DVD wraz z adnotacją autorską (tzn. autor scenariusza, autor adaptacji, inscenizacji czy reżyserii) na adres:

Kościański Ośrodek Kultury

ul. Adama Mickiewicza 11

64-000 Kościan

z dopiskiem:

 „Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2018”

 

Termin przeglądu: 18 maja 2018 r.

 

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE PONIŻEJ.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA PONIŻEJ.Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Pliki do pobrania: