Aktualności Dodano: 17 stycznia 2020

IV Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny - PRZENIESIONY

Data rozpoczęcia: 2020-05-11
Data zakonczenia: 2020-05-11

PRZENIESIONY NA JESIEŃ.

Dokładny termin zostanie ustalony w terminie późniejszym.

 

Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów ze szkół, placówek kulturalnych, stowarzyszeń, świetlic, warsztatów i innych.

 

IV Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny

 

Celem Przeglądu jest:

prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
- ukazanie osób z niepełnosprawnością jako twórców kultury,
- inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród zespołów,
- wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami teatralnymi,
- wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- integracja zespołów podczas przeglądu oraz towarzyszących mu imprez kulturalnych.

 

Organizatorem Przeglądu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie, Kościański Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Patrzmy Sercem.

 

więcej szczegółów wkrótce