Aktualności Dodano: 20 marca 2018

Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2018

Data rozpoczęcia: 2018-05-18
Data zakonczenia: 2018-05-18


Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2018


TEATR  I  INTEGRACJA  I  EMOCJE

 

Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów ze szkół, placówek kulturalnych, stowarzyszeń, świetlic, warsztatów i innych.


Zespoły zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Integracyjnego Przeglądu Teatralnego Kościan 2018:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu - Spektakl ,,System Doskonały"
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu - Spektakl ,,Życie jest drogą. Przeżyj ją!"
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach - Spektakl ,,Enter"
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Turku - Spektakl ,,Słowik"
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebnicy - Spektakl ,,Na pokuszenie"
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Św. Mikołaja w Kole - Spektakl ,,Podróż"
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Michalinowie - Spektakl ,,Zaczarowane krzesiwo"
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Turku - Spektakl ,,Księżniczka na ziarnku grochu"

 

PROGRAM PRZEGLĄDU

 

 

 

Godz.

Instytucja delegująca/patronująca

Nazwa spektaklu

10:00

ROZPOCZĘCIE PRZEGLĄDU

10:05

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu

,,System Doskonały"

10:35

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

,,Życie jest drogą. Przeżyj ją!"

11:15

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach

,,Enter"

11:50

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Turku

,,Słowik"

12:20

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebnicy

,,Na pokuszenie"

12:45

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Św. Mikołaja w Kole

,,Podróż"

13:20

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie – występ pozakonkursowy

,,Wróżki”

14:00 – 15:00

PRZERWA OBIADOWA

15:20

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Michalinowie

,,Zaczarowane krzesiwo"

16:05

Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

,,Księżniczka na ziarnku grochu"

16:25 – 17:45

OBRADY JURY

18:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Celem Przeglądu jest:

 • prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
 • ukazanie osób z niepełnosprawnością jako twórców kultury,
 • inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród zespołów,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami teatralnymi,
 • wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • integracja zespołów podczas przeglądu oraz towarzyszących mu imprez kulturalnych.

 

Jury przeglądu:

Tadeusz Hofmański - filolog, poeta, animator teatralny

Aleksandra Kalczyńska -  absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Anna Hordecka - oligofrenopedagog, filolog polski, pomysłodawca i twórca projektu „TEATRZYK ROZMAITOŚCI” w ramach, którego powstała i działa grupa „KO-MAR

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie do dnia 23 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla) KARTY ZGŁOSZENIA oraz egzemplarza NAGRANIA prezentowanego przedstawienia na nośniku CD/DVD wraz z adnotacją autorską (tzn. autor scenariusza, autor adaptacji, inscenizacji czy reżyserii) na adres:

Kościański Ośrodek Kultury

ul. Adama Mickiewicza 11

64-000 Kościan

z dopiskiem:

 „Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2018”

 

Termin przeglądu: 18 maja 2018 r.

 

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE PONIŻEJ.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA PONIŻEJ.


Projekt objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Starosty Kościańskiego Bernarda Turskiego, Burmistrza Kościana Michała Jurgi oraz współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Kościanie i Urząd Miasta Kościana. Sponsor upominków dla uczestników: Agencja reklamowa "Tęcza" Dariusz Borowski, Kościan 

Pliki do pobrania: