Aktualności Dodano: 30 stycznia 2018

I Dziecięco-Młodzieżowy Konkurs Muzyczny im. ks. dra Józefa Surzyńskiego

Data rozpoczęcia: 2018-04-20 11:00
Data zakonczenia: 2018-04-20

 

I Dziecięco-Młodzieżowy Konkurs Muzyczny

im. ks. dra Józefa Surzyńskiego

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kościana


Harmonogram konkursu:

 

11.00 – 11.10 - inauguracja konkursu
11.10 - 12.20 - przesłuchania grupy II
12.20 - 12.45 - przerwa
12.45 - 13.30 - przesłuchania grupy I i III
13.30 - 14.15 - obrady Jury i przerwa na poczęstunek dla uczestników
14.15 – podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników konkursu oraz
rozdanie dyplomów i nagród


Harmonogram prób:

8.00 – 9:45 - PSM Kościan

9:45 - 10:00 - NSM Września
10.00 - 10.30 - PSM Pleszew
10.30 - 10.45 - SSM Tarnowo Podgórne

 

P R O G R A M   K O N K U R S U


       Program może obejmować muzykę instrumentalną i wokalną. Przeznaczony jest dla solistów. W przypadku muzyki wokalnej wskazane jest wykonywanie muzyki klasycznej lub o charakterze sakralnym.

GRUPA I - od 7 do 9 lat

1. Utwór skomponowany przez ks. dra Józefa Surzyńskiego lub muzyka z rodziny Surzyńskich. Możliwe jest wykonanie utworu polifonizującego lub polifonicznego.

2. Utwór lub utwory dowolne.

Czas trwania programu do 5 minut.

GRUPA II - od 10 do 13 lat

1. Utwór skomponowany przez ks. dra Józefa Surzyńskiego lub muzyka z rodziny Surzyńskich. Możliwe jest wykonanie utworu polifonizującego lub polifonicznego.

2. Utwór lub utwory dowolne.

Czas trwania programu do 6 minut.

GRUPA III - od 14 do 17 lat

1. Utwór skomponowany przez ks. dra Józefa Surzyńskiego lub muzyka z rodziny Surzyńskich. Możliwe jest wykonanie utworu polifonicznego.

2. Utwór lub utwory dowolne.

Czas trwania programu do 7 minut.

 

Kolejność przesłuchań w poszczególnych grupach.

Grupa I

 1. Filip Kauch -  fortepian - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 2. Klaudia Kmieciak – fortepian - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 3. Nadia Kmieciak – flet - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 4. Karina Pelka – skrzypce -PSM I stopnia im. W. Kilara w Pleszewie
 5. Magdalena Sparty – klarnet - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie

Grupa II

 1. Hanna Adamska – skrzypce - PSM I stopnia im. W. Kilara w Pleszewie
 2. Nina Bartkowska – fortepian - Samorządowa Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym
 3. Mikołaj Iwaszczuk -  fortepian - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 4. Borys Karmelski – trąbka - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 5. Alicja Kowalska – flet - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 6. Maksymilian Maluśki – gitara - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 7. Maria Ospałek – flet - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 8. Klara Paterczyk – fortepian - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 9. Zuzanna Spławska – fortepian - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 10. Adam Szambelańczyk – fortepian -  Niepubliczna Szkoła Muzyczna ,,Allegro” Września
 11. Aleksandra Szklarz – fortepian - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie

Grupa III

 1. Karina Dudziak – klarnet - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 2. Igor Marcin Schwarz – gitara - PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 3. Jan Patryk Zientek – gitara - Absolwent PSM I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie
 

 

Jury Konkursu:

 

Marek Stefański - przewodniczący

Należy do grona najbardziej aktywnych artystycznie polskich organistów, również na arenie międzynarodowej.

Działalność koncertową rozpoczął na początku studiów w Akademii Muzycznej, odbywając dwukrotnie jako organista-solista wraz z Krakowskim Akademickim Chórem Organum tournée koncertowe obejmujące większość krajów europejskich.

Zwieńczone sukcesami koncerty podczas międzynarodowych festiwali muzyki sakralnej i organowej oraz uzyskane nagrody (m.in. I nagroda w ramach European Forum d’Art Sacre) otworzyły mu drogę do udziału w większości polskich i zagranicznych festiwali muzycznych.Od roku 1999 pracuje w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie na stanowisku adiunkta. W roku 2007 obronił w macierzystej uczelni przewód doktorski poświęcony stylom improwizacji w muzyce organowej od XVIII do XX wieku.


Joanna Sobowiec-Jamioł

Prowadzi gdański chór Laudate Dominum, współpracuje z lutnistką Wandą Kozyrą wykonując pieśni polskiego renesansu oraz z Michałem Jacaszkiem - kompozytorem muzyki filmowej. Kształciła się w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie dyrygentury chóralnej prof. Janusza Staneckiego oraz w Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziale wokalno-aktorskim w klasie prof. dr hab. Dariusza Paradowskiego. Debiutowała rolą Bastienne w spektaklu ,,Bastien und Bastienne" W. A. Mozarta. Jest wykładowcą akademickim.

 

Krzysztof Wopiński

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku Wychowanie Muzyczne i Instumentoznawstwo. Długoletni nauczyciel w I LO Kościan im. O. Kolberga.

 

Zmiana regulaminu: 

Na zgłoszenia czekamy do 9 kwietnia 2018 roku. 

Nie potrzeba wysyłać nagrać (wystarczy zgłoszenie). 

Przewidziane nagrody za najlepsze wykonanie utworu ks. dra Józefa Surzyńskiego lub z muzyką z rodziny Surzyńskich. 

Wysokość nagród w każdych z trzech grup:  

I miejsce: 500 zł 

II miejsce: 250 zł 

III miejsce 150 zł 

Instruktorzy/nauczyciele nagrodzonych uczestników otrzymują imienne dyplomy gratulacyjne.

Pozostała część regulaminu pozostaje bez zmian.

 

20 kwietnia 2018, sala widowiskowa KOK

Organizatorzy:
Organizatorzy:

Pliki do pobrania: