Aktualności Dodano: 05 Marca 2017

"Król Maciuś I" w wykonaniu Teatru Figur (GALERIA)

Data rozpoczęcia: 2017-03-05
Data zakonczenia:

5 marca w Kościańskim Ośrodku Kultury gościliśmy Teatr Figur ze spektaklem "Król Maciuś I". Spektakl odbył się w ramach cyklu Rodzinnych Spotkań z Bajką. Spek­takl Król Ma­ciuś I to hi­sto­ria do­rastania. To opo­wieść o mie­rze­niu się z własnymi słabo­ścia­mi, po­go­nią za ma­rze­nia­mi i kon­fron­to­waniu z po­rażką. W świe­cie, w którym obo­wiązuje ter­ror uśmie­chu i przy­mus suk­cesu spraw­dzamy, co będzie, jeśli wszyst­ko NIE będzie do­brze? Jeśli zro­bi­my błąd? Co będzie, jeśli prze­gra­my?

Teatr Figur to teatr obrazkowy, który wyspecjalizował się w teatrze cieni.