Aktualności Dodano: 03 października 2022

Przegląd zespołów ludowych i folklorystycznych

Data rozpoczęcia: 2022-10-03
Data zakonczenia:

1 października w sali widowiskowej Kościańskiego Ośrodka Kultury odbył się organizowany przez Zespół Folklorystyczny „Złote Kłosy” Przegląd Zespołów Ludowych i Folklorystycznych. Przegląd miał charakter konkursowy, a ocenie podlegały prezentacje składające się z trzech, wybranych na tę okazję, utworów.


Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się dziewięć zespołów z wielkopolski. Występy śpiewacze uzupełnione były o układy choreograficzne, a śpiewakom często towarzyszyło brzmienie tradycyjnych i współczesnych instrumentów. Przedmiotem oceny komisji konkursowej był m.in.: dobór repertuaru i umiejętność jego zaprezentowania zgodnie z tradycją regionu oraz sposób wykonania pieśni ludowych. W jury zasiedli: Malwina Paszek – śpiewaczka, multiinstrumentalistka, kompozytorka i założycielka Fundacji Korba oraz Eugeniusz Kurasiński – założyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolski”, do niedawna dyrektor Centrum Kultury w Śmiglu. Mimo rywalizacji, na sali panowała radosna atmosfera – zespoły oklaskiwały się wzajemnie, a podczas przerwy przeznaczonej na obrady jury, wszyscy zgromadzeni poderwali się do śpiewu i tańca.

 
Jury jednomyślnie postanowiło przyznać pierwsze miejsce Zespołowi Regionalnemu „Borkowiacy” z Borku Wielkopolskiego. Drugie miejsce zajął Zespół Śpiewaczy „Łagiewniczanie”, a trzecie zespół „Modrzanki”. Wyróżnienie otrzymał: Zespół Folklorystyczny „Złote Kłosy” oraz Zespół Ludowy „Kokorzynianki”. Laureatom nagrody wręczył Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz oraz Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła. Wydarzenie zostało dofinansowane przez samorząd miasta i samorząd gminy Kościan.