Informacje

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY jest miejscem spotkań człowieka ze sztuką. Sztuką codzienną i odświętną, użytkową i nieutylitarną, awangardową i konwencjonalną. Sztuką nade wszystko wielowymiarową. Celem KOK-u jest przygotowanie, organizacja i prowadzenie tychże spotkań, tak cyklicznych, jak i epizodycznych; stworzenie perspektyw rozwojowych, rozbudzenie szeroko rozumianych potrzeb kulturalnych oraz aktywne towarzyszenie w rozmaitych działaniach artystycznych. Zależy nam na tym, by kontakt ze sztuką stawał się niezbywalną częścią codzienności, by od najmłodszych lat podejmować wyzwanie zgłębiania jej fascynujących tajników. Staramy się pełnić rolę przewodnika,  wskazując drogi prowadzące do pełniejszego doświadczania zarówno otaczającego świata, jak i siebie. Na dotychczas opracowaną mapę nieustannie nanosimy nowe drogowskazy, by wzbogacić dotychczasowe pejzaże. Realizujemy to zadanie poprzez prowadzenie stałych artystycznych pracowni oraz zaproszenia na jednorazowe bądź cykliczne imprezy kulturalne i rozrywkowe.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Proponujemy Państwu szeroką gamę zajęć o charakterze edukacyjnym, mających na celu odkrycie własnych talentów, ich rozwój oraz ustawiczne doskonalenie. W naszej ofercie znajdują się stałe zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz teatralne. Oprócz tego, od czasu do czasu, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, organizujemy też warsztaty fotograficzne, filmowe, literackie i inne. Spotkania te prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, co gwarantuje wysoką jakość zdobywanych umiejętności.

PROMOCJA KULTURY

Kościański Ośrodek Kultury ma na celu zadbanie o Państwa potrzebę uczestnictwa w kulturze, co realizuje poprzez różnorodne imprezy takie jak koncerty, spektakle, festiwale, spotkania autorskie i inne. Organizując je nierzadko współpracujemy z innymi instytucjami kultury i oświaty, organizacjami samorządowymi oraz osobami prywatnymi i firmami, których zaangażowanie jest dla nas szczególnie ważne i cenne. Liczymy na to, iż zarówno działania i projekty o charakterze lokalnym, jak i te o większym, ogólnopolskim zasięgu, cieszyć się będą Państwa niesłabnącym zainteresowaniem oraz aktywnym uczestnictwem.