Aktualności Dodano: 03 czerwca 2018

II Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych - GALERIA

Data rozpoczęcia: 2018-06-03
Data zakonczenia:

W Przeglądzie udział wzięli:

Zespół Śpiewaczy ,,Zgoda” z Kamieńca

Zespół Folklorystyczny ,,Gołaszyniacy" z Bojanowa

Ludowy Zespół Śpiewaczy ,,Wilkowianie" z Wilkowa Polskiego

Zespół Śpiewaczy ,,Kokorzynianki" z Kokorzyna

Zespół Śpiewaczy ,,Granowianie” z Granowa

Zespół ,,Turewianki" z Turwi

Zespół Ludowy ,,Studzianna” ze Studzianny

Zespół ,,Dębioki" z Dębna Polskiego

Zespół Folklorystyczny ,,Złote Kłosy” z Bonikowa