Aktualności Dodano: 28 stycznia 2021

Na konkurs napłynęło 30 filmów

Data rozpoczęcia: 2021-01-26
Data zakonczenia:

 MINIKONKURS WOKALNY ONLINE
na najwspanialsze wykonanie piosenki pt. ,,Sanna" –
rozstrzygnięcie.

 

                                                           Kochani!


Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania - na nasz konkurs napłynęło aż 30 filmów z wykonaniem piosenki „Sanna”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, jesteście wspaniali. Wszystkie wykonania są bardzo ciekawe i ogląda się je oraz słucha ich z ogromnym zainteresowaniem.


Co prawda, regulamin konkursu zakładał wyłonienie trzech najlepszych interpretacji i nagrodzenie ich autorów atrakcyjnymi upominkami, ale życie napisało inny scenariusz – napłynęło o wiele więcej interpretacji zasługujących na docenienie. Postanowiliśmy więc wyłonić spośród wszystkich filmów aż 10 najbardziej interesujących. Wierzcie, nie był to łatwy wybór, bo wszystkie wykonania były na ciekawym, dobrym poziomie, wszyscy zaśpiewali z zaangażowaniem, każdy na swój indywidualny, autorski sposób. Ostatecznie, po długiej i burzliwej naradzie Jury podjęło decyzję i przedstawiło komunikat o rozstrzygnięciu Minikonkursu wokalnego online, na najwspanialsze wykonanie piosenki „Sanna”:Jury w składzie:
Daria Kaczór-Boś, Michał Dolata, Dariusz Łukaszewski
postanawia:
 


1. Nagrodzić wszystkich uczestników konkursu pamiątkowymi dyplomami i upominkami.
2. Przyznać 10 wyróżnień za najwspanialsze wykonanie piosenki „Sanna”. Wyróżnienia otrzymują:

Gabriela Piechota, lat 8
Nina Schwarz, lat 13
Ola Bartkowiak, lat 13
Milena Majchrzak, lat 12
Kamila Jaworska, lat 10
Helena Zawadzka, lat 10
Julia Schulz, lat 10
Duet: Martyna Adamczewska i Wiktoria Zamelczyk, lat 9
Jadwiga Wawer, lat 7
Julita Brzezińska, lat 10

 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i pasję, jaką włożyli w wykonanie piosenki konkursowej, wykonawcom wyróżnionym gratulujemy. Wszystkich nagrań wysłuchaliśmy nie tylko z dużym zainteresowaniem, ale i z ogromną przyjemnością. Raz jeszcze dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w naszym konkursie. Po odbiór dyplomów oraz nagród i upominków zapraszamy do Kościańskiego Ośrodka Kultury (ul. Mickiewicza 11) po 4. lutego 2021 roku.