Aktualności Dodano: 19 września 2019

Oficjalne otwarcie nowej części budynku Kościańskiego Ośrodka Kultury

Data rozpoczęcia: 2019-09-19
Data zakonczenia:

 

 

 

 

 

 

 

"Dzień otwarty w KOK" odbędzie się 23 września 2019 roku.

Oprowadzanie po nowej części (pracownie edukacyjne i sala widowiskowa) Kościańskiego Ośrodka Kultury rozpocznie się o godzinie 10:00.

Wejścia co 30 min (10:00, 10:30 itd.).

Ostatnie wejście godzina 18:00.

 

Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia

 

Program operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4.4: ,,Środowisko"

Działanie 4.4: ,,Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego"

Poddziałanie 4.4.1: ,,Inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu"

Tytuł projektu: ,,Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"