Pokaże Ci miasto piękne

Pokaże Ci miasto piękne

 

 widowisko w ramach Koncertu Noworocznego

 

15 stycznia 2012 - Aula I LO w Kościanie

 

Scenariusz i reżyseria: Janusz Dodot 

Muzyka: Michał Dolata, Marcin Ruszkiewic

Wykonawcy:  Katarzyna Majewska

            Karina Adamczak-Kasprzak - taniec

            Katarzyna Węgierska, Mikołaj Stępczak - śpiew

            Uczestnicy zajęć artystycznych KOK

 

Fot. Anna Ryl i Zbigniew Warczok: