Aktualności Dodano: 18 czerwca 2020

REGULAMIN ORGANIZACJI LETNICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH W KOK-u W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

Data rozpoczęcia: 2020-07-18
Data zakonczenia:

REGULAMIN ORGANIZACJI LETNICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH W KOŚCAŃSKIM OŚRODKU KULTURY W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19


1. Organizatorem zajęć jest Kościański Ośrodek Kultury z siedzibą w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.
2. Zajęcia odbywają się w budynku oraz na dziedzińcu Kościańskiego Ośrodka Kultury wg wyznaczonego grafiku.
3. Toaleta dla uczestników zajęć dostępna będzie w budynku. Korzystając z toalety uczestnik stosuje się do zamieszczonych tam instrukcji. W toalecie może przebywać max. 1 uczestnik.
4. Zajęcia są odpłatne (z wyjątkiem zajęć „Rysujemy, malujemy”, „Lepimy w glinie i masie solnej”).
Płatności dokonujemy przelewem na numer konta bankowego Ośrodka:
61 8666 0004 0101 3623 2000 0001. W tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę zajęć
5. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem 65 5120 575.
Zajęcia skierowane są dla dzieci od 6 lat.
6. Zapisany uczestnik zobowiązany jest wziąć udział w zajęciach. Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w zajęciach pod warunkiem telefonicznego powiadomienia Organizatora 24h przed planowanymi zajęciami. W takim przypadku nastąpi zwrot wpłaconej kwoty.
W przypadku nieobecności lub zgłoszenia nieobecności mniej niż 24h przed planowanymi zajęciami dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.
7. W zajęciach uczestniczyć mogą TYLKO i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
8. Jeżeli w domu lub w najbliższym otoczeniu przebywają osoby na kwarantannie, albo w izolacji domowej, osoby te nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
9. Opiekunowie deklarują każdorazowo brak objawów chorobowych dziecka.
10. Opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia nie wchodzą do budynku.
11. Przed wejściem uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości. Zalecamy również stosowanie maseczek osłaniających usta i nos.
12. Przed zajęciami dokonywany jest pomiar temperatury ciała. Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka.
13. Dopuszczalne jest konsumowanie produktów spożywczych (bez częstowania innych) po uprzednim umyciu i dezynfekcji rąk.
14. Opiekunowie przed zajęciami zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą RODO i podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
15. Opiekunowie zapisując dziecko na zajęcia akceptują regulamin.