Aktualności Dodano: 28 lutego 2015

ŚPIEW ZANIEŚ PRZED BOGA TRON

Data rozpoczęcia: 2015-02-28
Data zakonczenia:

Marek Stefański - należy do grona najbardziej aktywnych artystycznie polskich organistów, również na arenie międzynarodowej.
Działalność koncertową rozpoczął na początku studiów w Akademii Muzycznej, odbywając dwukrotnie jako organista - solista wraz z Krakowskim Akademickim Chórem "Organum" tournee koncertowe obejmujące większość krajów europejskich.
Zwieńczone sukcesami koncerty podczas międzynarodowych festiwali muzyki sakralnej i organowej oraz uzyskane nagrody (m.in. I nagroda w ramach European Forum d’Art Sacre) otworzyły mu drogę do udziału w większości polskich i zagranicznych festiwali muzyki organowej.
W roku 1996 otrzymał stanowisko organisty krakowskiej Bazyliki Mariackiej. Funkcję tę pełnił etatowo do roku 2007. Obecnie współpracuje jako organista z Bazyliką Mariacką w Krakowie. Od roku 1999 pracuje w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie.
Marek Stefański wystąpił dotychczas z koncertami w większości krajów Europy, w Ameryce Północnej i Południowej oraz Izraelu. Regularnie zapraszany jest na koncerty do Rosji, gdzie stał się jednym z najbardziej znanych zagranicznych organistów.
Stał się zasłużonym propagatorem polskiej muzyki organowej, szczególnie XX wieku, którą wykonuje równolegle ze sztuką improwizacji organowej. Jego udziałem stały się prawykonania utworów współczesnych polskich kompozytorów oraz polskie prawykonania dzieł kompozytorów francuskich , które następnie zarejestrowane zostały jako nagrania archiwalne.
Obok solistycznej działalności koncertowej współpracuje z licznymi zespołami chóralnymi oraz wybitnymi wokalistami i instrumentalistami.
Za swoją działalność artystyczną otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.

Chór Parafialny przy Kościele PW NMP istniał już w XIX wieku o czym świadczy pisemna wzmianka z 1883 roku. Rozkwit chóru nastąpił po 1889 roku, kiedy proboszczem parafii farnej został ceniony reformator i kompozytor muzyki kościelnej ks. dr Józef Surzyński. Od 1930 roku chór nosi jego imię ( źródło WK 04/09 2005 J. Pawlicki). 

Tworzą go "śpiewający amatorzy , którzy z zapałem angażują się w trud ćwiczeń wokalnych. Biorą udział w wydarzeniach religijnych, kulturalnych i patriotycznych naszego miasta i regionu. Jednak podstawowym miejscem działania jest dla nich parafia, w której ubogacają liturgię mszy świętych. 

W swoim repertuarze Chór posiada utwory obejmujące cały okres liturgiczny a także pieśni ludowe i popularne w opracowaniach na chór. Śpiewamy głównie w języku polskim i łacińskim ale wykonujemy również pieśni po angielsku i włosku. 
Dyrygent - Grzegorz Szumnarski - muzyk waltornista i organista. W latach 1984 - 1995 waltornista w orkiestrze Teatru Muzycznego w Poznaniu. Od 1993 roku i nadal I waltornista Filharmonii Poznańskiej. Od 1983 roku pracuje jako organista parafii farnej w Kościanie a od 1993 roku również jako dyrygent chóru. 
Aranżuje i opracowuje utwory, prowadzi warsztatowe konsultacje chóralne, akompaniuje na fortepianie i organach wokalistom i solistom - instrumentalistom, prowadzi kursy dla psałterzystów i kantorów, zapraszany jest do jury przeglądów i konkursów wokalnych.