Aktualności Dodano: 19 stycznia 2023

Śpiewamy kolędy i pastorałki

Data rozpoczęcia: 2023-01-19
Data zakonczenia:

 

XXI edycja koncertu

"Śpiewamy Kolędy i Pastorałki"

 

Wystąpią:

 

Śmigielski Chór Dziecięco-Młodzieżowy

Śmigielski Chór Dziecięco-Młodzieżowy powstał we wrześniu 2018 roku z inicjatywy obecnej dyrygent Emilii Ziegler-Opary. Zespół działa przy Centrum Kultury w Śmiglu w dwóch grupach wiekowych i liczy łącznie ok. 50 chórzystów. Chór działa na zasadzie szkółki chóralnej – dzieci rozpoczynają naukę śpiewu w grupie młodszej po to by później przejść do grupy starszej. Kolejnym etapem jest utworzony w zeszłym roku chór kameralny zrzeszający licealistów – absolwentów chóru dziecięco-młodzieżowego. Zespół uświetnia swoimi występami lokalne uroczystości oraz współtworzy cykl koncertów „Rozśpiewany Śmigiel”. Śmigielski Chór Dziecięco-Młodzieżowy dwukrotnie uczestniczył w projekcie Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”, którego organizatorem jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Podczas zeszłorocznej edycji na Wojewódzkim Konkursie Chórów grupa Junior zdobyła Srebrne Pasmo, natomiast grupa starsza otrzymała Złote Pasmo, Nagrodę Specjalną za szczególne walory brzmieniowe oraz Nagrodę Specjalną Prezesa Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr za najwyższą punktację.

 

Stowarzyszenie Chór Męski ARION

Chór Męski „ARION” został założony w 1924 roku w Kościanie, a jednym z założycieli był organista Kościoła Farnego Stanisław Józef Wojciechowski, który był pierwszym dyrygentem chóru. W swym repertuarze chór posiada pieśni świeckie, patriotyczne, żołnierskie, ludowe, religijne, posiada bogaty zbiór kolęd i pastorałek. Chór Męski "ARION" występuje podczas świąt i uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym. Występował także poza granicami kraju: w Watykanie, we Włoszech, w Niemczech, Austrii, Czechach, Francji i Litwie. W swoich zbiorach chór posiada dwie płyty nagrane wraz z innymi chórami kościańskimi. W 2009 r. z okazji 85-lecia chóru wykonano film pt.: „Z dziejów kościańskiego ARIONU”. W styczniu 2013 r. wydano książkę autorstwa arionisty Romana Potoka „Stowarzyszenie Chór Męski ARION w Kościanie 1924-2011”. W listopadzie tego roku chór obchodził będzie 95-lecie swojej działalności. Wśród osiągnięć, odznaczeń i wyróżnień należy wymienić:

1971 r. - IV miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Partyzanckiej w Kraśniku Lubelskim,
1986 r. - zdobycie Srebrnej Liry w Rydzynie,
1986 r. - Nagroda Twórcza Miasta Kościana,
1990 r. - Srebrna Maska Orfeusza zdobyta na Wielkopolskich Dniach Muzyki w Dusznikach Wlkp.,
2009 r. - Nagroda Miasta Kościana - statuetka „KOŚCIAN DZIĘKUJE” przyznana w dowód uznania za zasługi dla rozwoju chóralnego i kulturalnego,
2009 r. - Złota Odznaka Honorowa z Laurem przyznana przez Polski Związek Chórów i Orkiestr, w dowód uznania za wieloletnią i aktywną działalność muzyczną,
2014 r. - medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Dyrygentem chóru jest p. Janusz Maćkowiak, a prezesem p. Bronisław Frąckowiak.

 

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. dr Józefa Surzyńskiego

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. dr Józefa Surzyńskiego działa od 1990 roku tj. od momentu powstania szkoły. W pierwszych latach prowadzony był przez p. Joannę Szwarc, następnie przez Dyrektora szkoły p. Mariana Michałowicza. Od 1996 roku przez ponad chór prowadziła p. Magdalena Kozierska, a później absolwentka tejże szkoły p. Klaudia Woźniak. Obecnie chór prowadzi p. Michalina Cienkowska. Chór tworzą uczniowie klas od IV do VI cyklu sześcioletniego oraz od II do IV cyklu czteroletniego w ramach obowiązkowego przedmiotu. Zespół bierze czynny udział w życiu koncertowym szkoły, miasta i gminy Kościan. Angażuje się we współpracę z Kościańskim Ośrodkiem Kultury poprzez udział w imprezach kultularnych związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Muzyki, Dniach Kościana, koncertach kolędowych. W 2006 i 2008 roku chór został laureatem III miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Repertuar zespołu obejmuje utwory jedno i wielogłosowe kompozytorów różnych epok – od renesansowych po współczesne.


Chór im. ks. dra J. Surzyńskiego z Kościana

Chór istniał już w XIX wieku o czym świadczy pisemna wzmianka z 1883 roku. Rozkwit chóru nastąpił po 1889 roku, kiedy proboszczem parafii farnej został ceniony reformator i kompozytor muzyki kościelnej ks. dr Józef Surzyński. Od 1930 roku chór nosi jego imię (źródło WK 04/09 2005 J. Pawlicki). Chór składa się z miłośników śpiewu, którzy z zapałem angażują się w trud ćwiczeń wokalnych. Chór regularnie bierze udział w wydarzeniach religijnych, kulturalnych i patriotycznych miasta i regionu. W swoim repertuarze posiada utwory obejmujące cały okres liturgiczny, a także pieśni ludowe i popularne w opracowaniach na chór. Chór swym śpiewem ubogaca liturgię mszy świętych.


Towarzystwo Śpiewu HARMONIA ze Śmigla

Od 1991 r. do dnia dzisiejszego funkcje dyrygenta pełni p. Piotr Majer. Prezesem chóru od 2021 r. jest p. Anna Jakubiak - lider wielu inicjatyw i koordynator projektów realizowanych przez chór.
Od 1978 r. „Harmonia” działa przy obecnym Centrum Kultury w Śmiglu. Co roku chór występuje podczas: Wojewódzkiego Święta Pieśni i Muzyki, Wojewódzkiego Przeglądu „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki”, zjazdów okręgowych oraz okolicznościowych koncertów na terenie miasta Śmigla. Na bogaty repertuar chóru składają się pieśni narodowe, religijne, estradowe i biesiadne. W swym dorobku na niwie śpiewaczej „Harmonia” może poszczycić się:

- Honorową odznaką PZChiO „Złota z laurem” - 1993 r.,
- Honorową odznaką PZChiO „Złota z wieńcem laurowym” - 2013 r.,
- Medalem za zasługi dla Miasta i Gminy Śmigiel - przyznanym w 1995 r.,
- Odznaką Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej"

Członkowie chóru brali udział w Festiwalach „Zakochani w Surzyńskim” zorganizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”. W roku 2017 chór „Harmonia” realizował projekt pn.: „Od Maluszka do Harmoniuszka”. Projekt obejmował dodatkowe warsztaty muzyczne, które przygotowały chórzystów oraz dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej do wykonania wspólnego koncertu. W październiku ubiegłego roku chór brał udział w XXIV Leszczyńskim Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego. „Wielogłos muzyczny na chóry”.


Chór Polihymnia działający przy Szkole Podstawowej i Centrum Kultury w Czempiniu

Chór szkolny rozpoczął swoją działalność w 2000 roku przy Gimnazjum w Borowie. Od 2006 roku „Polihymnia” działa w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska – Akademia Chóralna” przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. W 2008 roku chór został członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie. Podczas wojewódzkich przeglądów i konkursów chóralnych zespół wyśpiewał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień (Złote i Srebrne Pasma, Nagrody Specjalne). Trzykrotnie był laureatem Pierwszego Miejsca podczas Turnieju Muzycznego „Pro Sinfoniki” w Poznaniu. Chór często koncertował na terenie miasta i gminy Czempiń, w wielu miastach Wielkopolski oraz w Czechach i na Węgrzech, brał udział w warsztatach i festiwalach muzyki chóralnej. Obecnie, od października 2022 roku, „Polihymnia” funkcjonuje w zupełnie nowym składzie, skupiając dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej.


Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze HARFA

W 2019 r. Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze "HARFA" obchodziło 135-lecie swojego istnienia. W 2013 r. po trzydziestu latach drygowania p. Józef Maciejewski przekazał batutę dyrygencką p. Annie Rymaniak, wraz z którą chór odniósł m.in. następujące sukcesy:

2013 r. - II miejsce Srebrne Pasmo w Miejskiej Górce,
2014 r. - odznaka „Zasłużeni dla Kultury Rzeczpospolitej”,
2014 r. - I miejsce i złote pasmo, podczas Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki w Święciechowie,
2015 r. - Nagroda specjalna - Statuetka Karola Kurpińskiego podczas uroczystości 40- lecia PZH Oddział Leszno,
2016 r. - II miejsce i srebrne pasmo w Grodzisku Wielkopolskim na Wojewódzkim Święcie Pieśni i Muzyki,
2017 r. - Brązowe Pasmo oraz Nagroda Specjalna za dobór repertuaru i prezencję Chóru na 42. Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki.

Przezesem Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego "HARFA" jest p. Stanisław Wiśniewski.

 

Chór LUTNIA im. Zygmunta Cichockiego

Chór "LUTNIA" powstał 20.01.1876 r. w Kościanie. Jest jednym z najstarszych chórów w Polsce. W 2026 r. obchodzić będzie 150-lecie swojej działalności. Chór koncertował w kraju oraz poza jego granicami, m.in. w Watykanie, przed obliczem papieża Jana Pawła II. Za swoją działalność artystyczną z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego chór otrzymał odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Chór "LUTNIA" liczy 37 członków. Dyrygentem chóru jest p. Katarzyna Swinarska, a prezesem p. Jan Lasik.

 

 

sobota, 21 stycznia 2023 r., godz. 17.00

sala widowiskowa KOK

Wstęp wolny