Aktualności Dodano: 09 grudnia 2016

Ważna informacja dot. płatności za zajęcia dodatkowe w KOK

Data rozpoczęcia: 2016-12-09
Data zakonczenia:

W MIESIĄCU GRUDNIU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UREGULOWAĆ OPŁATY ZA ZAJĘCIA DO DNIA 16.12.2016. PRZELEWY DOKONANE PO 16 GRUDNIA ZOSTANĄ ZWRÓCONE.