Aktualności Dodano: 03 kwietnia 2015

Wesprzyj Kulturę!

Data rozpoczęcia: 2015-04-03
Data zakonczenia:

WJDŹ NA STRONĘ I WESPRZYJ KULTURĘ! 

Pomoż Studentom Wiedzy o Teatrze z Poznania zdobyć fundusze na festiwal!

http://wspieramkulture.pl/projekt/927-Nowa-Sila-Kuratorska

Nowa Siła Kuratorska to festiwal studentów Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – stanowi on ukoronowanie specjalizacji „Interdyscyplinarne projekty kuratorskie”, polega zaś na prezentacji projektów artystycznych przygotowanych przez debiutujących kuratorów sztuk performatywnych. Tegoroczną edycję oraz tworzące ją projekty spaja wspólny idiom - KOMUNIKACJA - rozumiana na wiele sposobów: jako dialog, spotkanie, komunikacja międzypokoleniowa, miejska, intermedialna. Festiwal pozwala na eksplorację unikatowych obszarów rozmaitych dziedzin kultury, na zaproszenie do współudziału w sztuce nowych grup twórców i odbiorców.